Filmoteka

Zapraszamy do oglądania notacji filmowych ze zbiorów
Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

 

„Portrety filmowe architektów Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku. Kolekcja.” przedstawia sylwetki architektów: Stanisława Niemczyka, Marka i Ewy Dziekońskich, Jerzego Witeczka, Janusza i Bożeny Włodarczyków – przedstawicieli powojennej architektury na Górnym Śląsku, a także arch. Tadeusza Baruckiego – historyka sztuki i dokumentalisty, prezentującego osiągnięcia światowej architektury tego okresu.