Kontakt

Zespół IDA tworzą:
Iga Herok-Turska, dr Aneta Borowik, Bogusław Małusecki, Przemysław Czernek i Dominika Śliwińska

Instytut Dokumentacji Architektury
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
Tel. +48 605 057 127
e-mail: ida@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 9:00–16:00