Kontakt

Zespół IDA reprezentują:

Kierownik:
prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak
e-mail: magdalena.zmudzinska.nowak@bs.katowice.pl

Specjaliści ds. dokumentacji architektury:

mgr Iga Herok-Turska
e-mail: iga.herok@bs.katowice.pl

lic. Dominika Śliwińska
e-mail: dominika.sliwinska@bs.katowice.pl

Archiwum:

mgr inż. arch. Bogusław Małusecki

dr inż. arch. Jacek Kamiński

mgr inż. arch. Jakub Bródka

 

Instytut Dokumentacji Architektury
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
Tel. +48 605 057 127
e-mail: ida@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 10:00–16:00