Contacts

The IAD (Polish: IDA) team is represented by:

Director:
Magdalena Żmudzińska-Nowak PhD hab. Arch.
e-mail: magdalena.zmudzinska.nowak@bs.katowice.pl

Vice Director:
Dominika Śliwińska MSc
tel: 785-710-210
e-mail: dominika.sliwinska@bs.katowice.pl

Architecture documentation specialist:
Iga Herok-Turska, MSc
e-mail: iga.herok@bs.katowice.pl

Archives – Architecture documentation specialists:
Bogusław Małusecki MSc Arch.
Jacek Kamiński PhD Arch.
Jakub Bródka MSc Arch.
e-mail: ida@bs.katowice.pl

IT service
Marek Pęczak
e-mail: marek.peczak@bs.katowice.pl

Institute of Architecture Documentation
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
Tel. +48 605 057 127
e-mail: ida@bs.katowice.pl
Monday-Friday 10am to 4pm