O Instytucie

Piktogram Instytutu

Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, powstał w 2018 r. jako kontynuacja projektu „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety”, realizującego w Bibliotece Śląskiej od 2014 r. cykle wystaw, filmów i benefisów wybitnych architektów, twórców powojennej architektury Górnego Śląska.

W chwili obecnej Instytut kontynuuje zainicjowaną wcześniej działalność dokumentacyjno-archiwizacyjną, naukową i popularyzatorską, realizując szereg projektów badawczych, wydawniczych, filmowych i wystawienniczych, poświęconych dziedzictwu architektury Górnego Śląska 2 połowy XX wieku.

Wraz ze środowiskiem architektonicznym, konserwatorskim, historyków sztuki oraz przy współpracy z m.in. Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, SARP, Śląską Okręgową Izbą Architektów, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji powojennego dziedzictwa śląskiej architektury, podejmując problematykę „nowego dziedzictwa”.

Działalność Instytutu wspiera interdyscyplinarny zespół badawczy „Reflektory” składający się z architektów, historyków sztuki, pracowników naukowych i studentów śląskich uczelni, a także fotografików i filmowców – „fanów” powojennej architektury.