O Archiwum

Archiwum Architektów Instytutu Dokumentacji Architektury gromadzi, opracowuje i udostępnia dokumentację projektową wybitnych architektów, twórców powojennych Katowic i miast województwa śląskiego, do których należą: Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried, Jurand Jarecki, Wiktor Lipowczan, Edward Kisiel, Tadeusz Pfüzner, Jerzy Witeczek, Marian Zawiła i inni.

Gromadzona, digitalizowana i stale poszerzana kolekcja zawiera: dokumentację projektową (rysunki, notatki, szkice), dokumentację techniczną (opracowania i opisy techniczne) oraz dokumentację ikonograficzną (fotografie, przeźrocza, filmy) dotyczącą architektury i urbanistyki Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku.

Odrębnym zbiorem Archiwum Architektów jest kolekcja zawierająca materiały biograficzne architektów tj. notatki, świadectwa, dyplomy, nagrody, ulubione książki, płyty, pamiątki, prywatne zapiski związane z pracą i życiem architektów. Są one socjologicznym świadectwem życia społecznego i środowiska architektonicznego w Polsce 2 połowy XX w. Ukazują sylwetki, biografie i osobowości architektów, które są równie fascynujące, jak i ich architektoniczne dzieła.

Odwiedzenie odtworzonej częściowo Pracownia PPBO arch. Henryka Buszko i Aleksandra Franty przybliży współczesnemu odbiorcy – uczniom, studentom, przyszłym adeptom architektury – warsztat i atmosferę pracy poprzednich pokoleń. Potężny kulman z betonowym wałem, ciąg desek kreślarskich, podświetlony stół do kopiowania projektów oraz oryginalne rekwizyty z lat 60 i 70 tych: rapidografy, przykładnice, suwaki logarytmiczne, kalki – w kilka sekund wprowadzają nas w miniony, lecz bardzo twórczy architektonicznie czas 2 połowy XX wieku.

Zapraszając do korzystania z zasobów Archiwum Architektów IDA-BS, zachęcamy jednocześnie do współpracy w zakresie przekazywania dokumentacji architektonicznej i eksponatów, które wzbogacając kolekcję Instytutu Dokumentacji Architektury uchronią je – a także ich autorów – od zapomnienia.

Pawilon Pracowni Projektów Budownictwa Ogólnego (PPBO)
Autorzy: Henryk Buszko i Aleksander Franta
Zbiory Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej