arch. Marek i Ewa Dziekońscy Portret filmowy – Kolekcja.

Marek i Ewa Dziekońscy są jedną z par architektów, którzy wspólnie z Hanną Adamczewską i Kazimierzem Wejchertem, Marią i Andrzejem Czyżewskimi oraz Bożeną i Januszem Włodarczykami współtworzyli miasto Nowe Tychy.

MAREK DZIEKOŃSKI urodził się w 1930 r. w Warszawie. Jako wnuk architekta i konserwatora zabytków Józefa Piusa Dziekońskiego oraz syn architekta Tomasza Dziekońskiego wyrastał w kręgu twórczości i sztuki. Już w dzieciństwie fascynowały go zabawy polegające na rzeźbieniu wyimaginowanych miast we Wrocławiu. Studiował na Wydziale Architektury we Wrocławiu. Jego wybitne zdolności docenił prof. Tadeusz Brzoza, angażując go w roli asystenta w Katedrze Projektowania Budynków Społeczno–Mieszkalnych. Równolegle pracę na uczelni łączył z pracą projektową we wrocławskim Miastoprojekcie.

EWA DZIEKOŃSKA, z domu Sędzikowska, urodziła się w Skarżysku Kamiennej w 1929 r. Szkolę średnią ukończyła w Brzegu. Wybór zawodu architekta nie był realizacją jej młodzieńczych fascynacji, ale świadomym wyborem zawodu, w którym mogła służyć ludziom. Marka poznała w czasie studiów architektonicznych we Wrocławiu. Wspólnie pracowali do późnych lat 70.

O projekcie: „Portrety filmowe architektów Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku. Kolekcja.” Projekt ma na celu przedstawienie sylwetek architektów: Stanisława Niemczyka, Marka i Ewy Dziekońskich, Jerzego Witeczka, Janusza i Bożeny Włodarczyków – przedstawicieli powojennej architektury na Górnym Śląsku, a także arch. Tadeusza Baruckiego – historyka sztuki i dokumentalisty, prezentującego osiągnięcia światowej architektury tego okresu. W projekcie istotne jest nie tylko zaprezentowanie dziedzictwa architektonicznego powstałego po 1945 roku i zachowanej dokumentacji projektowej lecz także, a może przede wszystkim – ukazanie sylwetek jej twórców, ich złożonych życiorysów i osobowości. Realizowana przez nas kolekcja portretów filmowych wpisuje się w działalność dokumentacyjną, archiwizacyjną, badawczą i popularyzatorską Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Fotografia z archiwum Ewy Dziekońskiej.
Markowi i Ewie Dziekońskim towarzyszy Hanna Adamczewska-Wejchert

Licencja Creative Commons
This work is available under license Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
(Creative Commons Attribution 3.0 Poland licence).