arch. Jerzy Witeczek Portret filmowy – Kolekcja.

Jerzy Witeczek (1941 r.) architekt i nauczyciel akademicki, profesor Politechniki Śląskiej, jeden z twórców Śląskiej Szkoły Architektury. Autor ponad 150 zrealizowanych obiektów w kraju i zagranicą. Laureat blisko trzydziestu nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych. Jeden z pierwszych po wojnie architektów o prawdziwie śląskich korzeniach. Urodził się w Tworkowie koło Raciborza. Ukończył Technikum budowlane w Raciborzu a następnie studia na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1967 r. obronił dyplom pod kierunkiem prof. Zygmunta Majerskiego. Od 1967 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydz. Architektury Politechniki Śląskiej. W latach 1965-1969 odbył staże projektowe w biurach znakomitych austriackich architektów: prof. Artura Perottiego w Steier (1965), Wolfganga Radlera w Wiedniu i Linzu (1968-1969) oraz w Niemczech u Reinholda Barona w Wuppertalu (1985). Doktorat obronił w 1977 r. pod kierunkiem prof. Wiktora Jackiewicza, a w 1993 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej. Równolegle z działalnością na uczelni pracował w Wojewódzkim Biurze Projektów w Katowicach (1977-2003). Organizator i moderator wielu wystaw architektonicznych, warsztatów i konferencji w kraju i zagranicą. Członek i Sędzia konkursowy SARP oraz Fundacji im. J. Eichendorffa. Sportowiec i narciarz Klubu Architektów Narciarzy KLAN. Wychowawca i promotor kilku pokoleń architektów.

O projekcie: „Portrety filmowe architektów Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku. Kolekcja.” Projekt ma na celu przedstawienie sylwetek architektów: Stanisława Niemczyka, Marka i Ewy Dziekońskich, Jerzego Witeczka, Janusza i Bożeny Włodarczyków – przedstawicieli powojennej architektury na Górnym Śląsku, a także arch. Tadeusza Baruckiego – historyka sztuki i dokumentalisty, prezentującego osiągnięcia światowej architektury tego okresu. W projekcie istotne jest nie tylko zaprezentowanie dziedzictwa architektonicznego powstałego po 1945 roku i zachowanej dokumentacji projektowej lecz także, a może przede wszystkim – ukazanie sylwetek jej twórców, ich złożonych życiorysów i osobowości. Realizowana przez nas kolekcja portretów filmowych wpisuje się w działalność dokumentacyjną, archiwizacyjną, badawczą i popularyzatorską Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Fotografia w miniaturze autorstwa Tomasza Wagnera

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.