arch. Janusz i Bożena Włodarczykowie. Portret filmowy – Kolekcja.

Janusz i Bożena Włodarczykowie – znane w Tychach małżeństwo architektów. Na zaproszenia Kazimierza i Hanny Wejchertów końcem lat 50-tych XX wieku przybyli na Górny Śląsk, gdzie swoje życie zawodowe i prywatne związali z budową nowych Tychów. Ich wspólne projekty i realizacje obiektów: szkolnych, mieszkaniowych, usługowo-handlowych a także sakralnych na trwale wpisały się w krajobraz miasta i wielu innych miast województwa śląskiego.

Janusz Włodarczyk (1932-2015) urodził się w Warszawie. W 1958 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1959 podjął pracę w Miastoprojekcie „Nowe Tychy”, gdzie pracował do roku 1989. Od 1990 roku prowadził autorską pracownię projektową. Równolegle z działalnością projektową był wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1977-1981), na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej (1989-2009),oraz kierownikiem Katedry Projektowania Architektonicznego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach (2004-2015). W 1987 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych, w 1993 r. uzyskał habilitację, a w 2001 r. tytuł profesora nauk technicznych.

Bożena Włodarczyk (1935- ) urodziła się w Pabianicach. Po obronie dyplomu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej rozpoczęła wraz z mężem pracę w Miastoprojekcie “Nowe Tychy”. Jest współautorką wielu obiektów mieszkaniowych, szkolnych, usługowych, sakralnych w Tychach i innych miastach Górnego Śląska.

O projekcie: „Portrety filmowe architektów Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku. Kolekcja.” Projekt ma na celu przedstawienie sylwetek architektów: Stanisława Niemczyka, Marka i Ewy Dziekońskich, Jerzego Witeczka, Janusza i Bożeny Włodarczyków – przedstawicieli powojennej architektury na Górnym Śląsku, a także arch. Tadeusza Baruckiego – historyka sztuki i dokumentalisty, prezentującego osiągnięcia światowej architektury tego okresu. W projekcie istotne jest nie tylko zaprezentowanie dziedzictwa architektonicznego powstałego po 1945 roku i zachowanej dokumentacji projektowej lecz także, a może przede wszystkim – ukazanie sylwetek jej twórców, ich złożonych życiorysów i osobowości. Realizowana przez nas kolekcja portretów filmowych wpisuje się w działalność dokumentacyjną, archiwizacyjną, badawczą i popularyzatorską Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Fotografia w miniaturze z archiwum rodziny Włodarczyk

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.