arch. Tadeusz Barucki. Portret filmowy – Kolekcja.

Tadeusz Barucki (ur. 13 VI 1922 r.) – architekt i historyk sztuki. Był jednym z najbardziej znanych w 2. połowie XX wieku architektów – podróżników, badający, dokumentujący i popularyzujący osiągnięcia światowej architektury w Polsce, oraz promujący polską architekturę w świecie. „Ambasador” i „okno na świat” dla powojennego środowiska architektonicznego Europy Wschodniej. Dzięki wieloletniej i bliskiej przyjaźni z Henrykiem Buszko, Aleksandrem Frantą oraz Jerzym Gottfriedem był częstym gościem na Śląsku, doskonale znał tutejsze środowisko architektoniczne, a powstająca śląska architektura była mu bardzo bliska. Urodzony w Białymstoku ukończył studia architektoniczne na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1949 r.).Pracował naukowo w Instytucie Urbanistyki i Architektury w Warszawie oraz jako projektant w Biurze Projektów Przemysłu Węglowego w Krakowie i w Biurze Studiów i Projektów Komunikacji w Warszawie. W latach 1956-61 był Sekretarzem Generalnym SARP – od. Warszawa. Początkiem lat 60-tych XX w. (od 1961 r.) zajął się dokumentowaniem i upowszechnianiem kultury architektonicznej oraz wiedzy o architekturze świata. Odwiedził blisko 70 krajów wykładając na uczelniach i w stowarzyszeniach architektonicznych. Nawiązał osobiste kontakty z ponad 150 najwybitniejszymi architektami świata. Jego artykuły i reportaże prezentowane były w czasopismach polskich i zagranicznych.

O projekcie: „Portrety filmowe architektów Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku. Kolekcja.” Projekt ma na celu przedstawienie sylwetek architektów: Stanisława Niemczyka, Marka i Ewy Dziekońskich, Jerzego Witeczka, Janusza i Bożeny Włodarczyków – przedstawicieli powojennej architektury na Górnym Śląsku, a także arch. Tadeusza Baruckiego – historyka sztuki i dokumentalisty, prezentującego osiągnięcia światowej architektury tego okresu. W projekcie istotne jest nie tylko zaprezentowanie dziedzictwa architektonicznego powstałego po 1945 roku i zachowanej dokumentacji projektowej lecz także, a może przede wszystkim – ukazanie sylwetek jej twórców, ich złożonych życiorysów i osobowości. Realizowana przez nas kolekcja portretów filmowych wpisuje się w działalność dokumentacyjną, archiwizacyjną, badawczą i popularyzatorską Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Fotografia w miniaturze autorstwa Anety Borowik

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.