Nowe oblicze. Architektura Tarnowskich Gór w okresie międzywojennym

Serdecznie zapraszamy na wykład Marka Panusia pt. „Nowe oblicze. Architektura Tarnowskich Gór w okresie międzywojennym”.
Okres międzywojenny w dziejach Tarnowskich Gór był czasem wielu ważnych przemian. Miasto znalazło się po raz pierwszy w granicach Polski, miejsce górnictwa jako czynnika rozwoju zastąpiła kolej, a liczba mieszkańców znacznie się zwiększyła. Wymownym świadectwem tych procesów są pochodzące z tego czasu budynki. Obiekty te, wznoszone w stylu modernistycznym, były projektowane zwykle przez miejscowych architektów. Nowe inwestycje skupione zostały głównie na przedmieściach, ale kilka z nich zrealizowano również w obrębie historycznego centrum. Najliczniejsze były prywatne wille, których najciekawsze przykłady oglądać można przy ulicach Wyszyńskiego i Wyspiańskiego. U zbiegu tych ulic powstał też najcenniejszy gmach publiczny z tego czasu – tzw. szkoła parkowa, zaprojektowana w duchu funkcjonalizmu.

Marek Panuś
Absolwent studiów licencjackich i magisterskich z historii na Uniwersytecie Opolskim i studiów podyplomowych z historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Adiunkt w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum w Tarnowskich Górach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z historią i dziedzictwem kulturowym Tarnowskich Gór i Górnego Śląska. Autor publikacji (m.in. Matka górnośląskich zborów. Parafia ewangelicka w Tarnowskich Górach w latach 1742–1945), wystaw (m.in. Powrót księcia. Franz von Lenbach, Portret Guido Henckel von Donnersmarcka) i projektów edukacyjnych (m.in. Nowe oblicze. Architektura Tarnowskich Gór w okresie międzywojennym).

Wykłady odbędą się na kanale YouTube Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej
Link: https://youtu.be/yNrouZ4CFCU