Architekci w Złotym Potoku

W dniach 19-21 maja odbył się trzeci historyczno-architektoniczny plener zorganizowany przez Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, niezmiennie we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej. Plener odbył się w miejscowości Złoty Potok w Gminie Janów, a partnerami projektu byli: Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowska Delegatura Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gmina Janów.

Idea organizowania plenerów artystycznych to powrót do dobrej tradycji malowania, rysowania odręcznego i dokumentowania zabytkowego otoczenia za pomocą rysunku, obrazu czy szkicu. Jak zawsze, czynnymi uczestnikami pleneru byli architekci i studenci wydziału architektury. Warto przypomnieć, iż poprzednie spotkania plenerowe odbyły się w Dębowcu (2017) oraz Górkach Wielkich (2018). Tym razem miejscem naszego pleneru był Złoty Potok i jego malownicze obiekty: pałac Raczyńskich, dworek Zygmunta Krasińskiego, kościół św. Jana Chrzciciela, organistówka, odchodzący w przeszłość młyn Kołaczew, dworek Jokielaskała „Diabelskie Mosty”, staw Irydion, rzeka Wiercica, ostaniec skalny ”Brama Twardowskiego” i wiele innych.

Plenerowi towarzyszyły wykłady, wprowadzające uczestników w problematykę dziedzictwa kulturowego regionu, w tym: Aleksandry Janikowskiej-Perczak (konserwatora zabytków z Delegatury częstochowskiej WKZ), profesor Elżbiety Hurnikowej (literaturoznawczyni z Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie) oraz poety i promotora dziedzictwa Złotego Potoku- pana Ireneusza Bartkowiaka. Gościem specjalnym pleneru był artysta rzeźbiarz Jerzy Kędziora, autor znanych w Polsce i zagranicą rzeźb balansujących. A w sobotni wieczór, przy ognisku – Złoty Potok zaprezentował swoje poetycko-muzyczne oblicze poprzez spotkanie z aktywną twórczo grupą mieszkańców.

Na zakończenie trzydniowego pleneru, wszystkie wykonane przez rysujących uczestników prace zostały zaprezentowane podczas wernisażu końcowego, który odbył się na tarasie wejściowym Pałacu Raczyńskich.

Dzięki życzliwości władz gminy Janów, już planujemy dalszą współpracę: czyli kolejne wystawy, aukcje oraz wspólną publikację książkową podsumowującą wyniki pleneru. Publikacje poplenerowe to znakomita okazja do promocji dziedzictwa kulturowego miejscowości, co znakomicie sprawdziło się w przypadku Dębowca – publikacja poplenerowa doczekała się już drugiego wydania. Na ukończeniu jest książka o plenerze w Górkach Wielkich, a teraz zaczynamy przygotowania do publikacji o Złotym Potoku.

Plener był wydarzeniem bardzo dobrze odebranym i ocenionym, zarówno przez uczestników jak i partnerów, a przede wszystkim przez gospodarzy – władze i mieszkańców gminy.

Podsumowując tegoroczne spotkanie, już myślimy o miejscu na kolejną artystyczną podróż.

fot. Iwona Wander