Bydgoszcz surowym okiem

Tym razem przyjrzymy się Bydgoszczy leżącej na pograniczu historycznego Pomorza, Kujaw i Wielkopolski.
Miasto to istotne już w średniowieczu (m.in. zamek Kazimierza Wielkiego), ważne było również po pierwszym rozbiorze, kiedy włączone zostało do Królestwa Prus. W odrodzonej Rzeczpospolitej nadal odgrywało znaczącą rolę, podobnie w III Rzeszy. Jej przemysł, w tym zbrojeniowy był ważny i w PRL-u. Po zmianie systemu polityczno-gospodarczego, co wiązało się z licznymi problemami, miasto odzyskało należne mu miejsce i obecnie z ponad trzystupięćdziesięciotysięczną populacją jest na ósmej pozycji w kraju.

Usytuowanie Bydgoszczy nad rzeką Brdą umożliwia dzięki Kanałowi Bydgoskiemu połączenie Wschodu czyli dorzecza Wisły z Odrą, czyli z Zachodem. Rzeka ta uwarunkowała skierowanie zabudowy ku jej brzegom, jednakże szansa ta nie została w pełni wykorzystana.
Bydgoszcz oferuje zróżnicowane możliwości zwiedzania: malowniczą starówkę, monumentalne gmachy i obiekty infrastrukturalne z epoki gründezeitu, polski międzywojenny modernizm. Dla zainteresowanych socmodernizmem czeka sporo realizacji z PRL-u, a miłośnicy architektury najnowszej również powinni być ukontentowani. Na nich czeka między innymi ikoniczny gmach BRE Banku (obecnie pod inną nazwą, lecz pomińmy ją, gdyż tak często się zmieniają).

Miasto przedstawione zostanie surowym okiem to znaczy, autor celowo nie przeprowadził zwyczajowego zapoznania się z literaturą. Zdecydował się na eksplorację miasta bez przygotowania. Mamy nadzieję, iż taka impresyjna obserwacja może być interesującym, gdyż innym sposobem poznawania Bydgoszczy.

UWAGA!!! Wykład odbędzie się 15 grudnia (czwartek) o godz. 17:00 w pomieszczeniach Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej (ul. Francuska 12) na parterze.

dr inż. arch. Jacek Kamiński – antykwariusz (Galeria „Pod Manekinem”) oraz architekt. Miłośnik historii i dziedzictwa miasta Rybnik, z którego pochodzi, w tym (niestety ginącej) spuścizny architektonicznej. Autor licznych artykułów oraz książki pod tytułem „Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje”. Jego misją jest ochrona dziedzictwa architektonicznego. Związany z Archiwum Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.