Mikołowskie Tarasy. O modernistycznym osiedlu Reta

Tematem spotkania było nieukończone, modernistyczne osiedle “Reta” w Mikołowie, autorstwa Henryka Buszko i Aleksandra Franty – twórców m.in. osiedla Tysiąclecia w Katowicach. Pierwsze koncepcje osiedla “Reta” pochodzą z lat 1974-1975. Przewidywały zabudowę terenu, który powierzchnią miał być zbliżony do wspomnianego osiedla Tysiąclecia. Mikołowskie osiedle miało składać się z wielorodzinnych obiektów w układzie tarasowym, gdzie każdy mieszkaniec miał mieć bezpośredni dostęp do ogrodu lub tarasu. Wydarzenie miało formę wykładu wzbogaconego o prezentację wczesnych szkiców koncepcyjnych, oryginalnej dokumentacji projektowej oraz makiety, która służyła projektantom za podkład podczas projektowania osiedla.

Wydarzenie odbyło się 5 grudnia w ramach 6. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowe w Katowicach.

Wykład poprowadzili Dominika Śliwińska oraz Jakub Bródka – pracownicy naszego Instytutu.