Dni otwarte IDA

Dziękujemy za udział w naszych Dniach Otwartych IDA, które odbyły się w ostatni piątek października, w ramach Śląskich Dni Architektury organizowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice.

Archiwum IDA otwarło swoje podwoje
Podczas wydarzenia Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się nie tylko z działalnością Instytutu, lecz przede wszystkim z gromadzonymi w Archiwum zbiorami. Pamiątki po wybitnych architektach, którzy trwale wpisali się w historię regionu, takie jak: przyrządy kreślarskie, prywatne kolekcje książek, filmów, slajdów, płyt, notatek są uzupełnieniem bogatej kolekcji dokumentacji projektowej i archiwalnych fotografii znajdujących się w IDA-BŚ przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach. Jubileusz 100-lecia działalności Biblioteki Śląskiej jest także znakomitą okazją do wspólnego prześledzenia złożonej historii powstania nowej siedziby Biblioteki, sięgającej lat 50. XX wieku. Zaprezentowane zostały również oryginalne rysunki koncepcyjne ze zbiorów Juranda Jareckiego i Stanisława Kwaśniewicza, stanowiące punkt wyjścia dla opracowania dokumentacji architektonicznej i realizacyjnej budynku przy Placu Rady Europy a także – wcześniejsze, niezrealizowane koncepcje. Dopełnieniem zbiorów była prezentacja trzech odrestaurowanych obecnie makiet Biblioteki Śląskiej z lat 90-tych XX w. tj. z okresu początkowej fazy realizacji gmachu.

Słowo o Śląskich Dniach Architektury
To najważniejszy cykl wydarzeń architektonicznych na Górnym Śląsku, organizowany corocznie przez SARP – Katowice, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. W ramach ŚDA organizowane są konkursy architektoniczne, pokazy filmowe, wystawy, spotkania i spacery architektoniczne a także – integracyjne spotkanie architektów „ARCHIziemniak” odbywające się w Domu Pracy Twórczej Architekta w willi generała Jerzego Ziętka w Ustroniu.

Makieta budynku głównego Biblioteki Śląskiej w Katowicach