Żegnaj Mistrzu

26 lipca bieżącego roku, w wieku stu lat, zmarł Pan Tadeusz Barucki – architekt, podróżnik i niezrównany badacz światowej architektury współczesnej.
 
Dzięki swoim książkom, publikacjom i wykładom stał się On postacią znaną i bliską kilku pokoleniom architektów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przez kilkadziesiąt lat odbył podróże do 114 krajów, wykładając na uczelniach i w stowarzyszeniach architektonicznych na całym świecie, zbierając materiały do kilkuset artykułów i kilkudziesięciu książek, przybliżając architektom w Polsce i w krajach ówczesnego bloku wschodniego, nieznaną architekturę światową. Był jednocześnie ambasadorem wiedzy o Polsce i naszym regionie Europy dla studentów i architektów w uczelniach wszystkich kontynentów.
 
Zaledwie miesiąc temu zorganizowaliśmy w Katowicach benefis z okazji setnych urodzin Pana Tadeusza. Była to podniosła, a zarazem wzruszająca uroczystość. Mieliśmy okazję podziękować Jubilatowi za jego pracę i dzieła, a także wysłuchać Jego wspaniałego wykładu. Nikt nie przypuszczał, że to ostanie spotkanie.
 
Tadeusz Barucki pozostanie dla nas legendarnym podróżnikiem z czasów żelaznej kurtyny, o gigantycznych osiągnięciach w zakresie gromadzenia wiedzy o architekturze i jej popularyzacji. Będzie też zawsze niedościgłym wzorem niezależnego i wolnego badacza, który w sposób nieskrępowany kreuje własną drogę rozwoju, kierując się niezwykłą intuicją i wyczuciem wagi i aktualności poruszanych problemów.
Pozostanie dla nas Mistrzem o niezwykłej wiedzy o architekturze, wrażliwości na jej piękno oraz niezwykłej umiejętności operowania słowem.
 
Zespół Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej oraz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej