Odznaczenie dla Prof. Ewy Chojeckiej

Niezwykle miło nam poinformować, że Prof. dr hab. Ewa Chojecka została w dniu 6 marca 2020 r. w Berlinie odznaczona Krzyżem Zasługi z Wstęgą przyznanym Jej przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka Waltera Steinmeiera, na wniosek Ministra Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec prof. Moniki Grütters. Odznaczenie to, obok osobistości niemieckich środowisk nauki i kultury, przyznane zostało przedstawicielom zagranicznym – oprócz prof. Ewy Chojeckiej paniom: Laurie Stein (Lincolnshire, Illinois, USA) i Marii Gazzetti (Rzym, Włochy).
W uzasadnieniu przyznania orderu podkreślono dorobek naukowo-badawczy prof. Ewy Chojeckiej dotyczący niemieckiego, polskiego i czeskiego dziedzictwa kulturowego Regionu Górnośląskiego, z uwzględnieniem różnorodnych form kultury żydowskiej, zaangażowanie w ochronę dziedzictwa Wielkiej Industrii widzianej i odbieranej ponad narodowymi i ideologicznymi podziałami oraz aktywną działalność jako współzałożycielki Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Prof. Ewa Chojecka do dziś jest uznanym naukowcem i autorytetem na arenie międzynarodowej.
W imieniu Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej oraz Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego „Reflektory” składamy Pani Profesor SERDECZNE GRATULACJE.
Jednocześnie, z dumą podkreślamy, że Pani Profesor Ewa Chojecka, założycielka i wieloletni kierownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, jako pierwsza podjęła szeroki zakres prac badawczych na temat historii sztuki Górnego Śląska i jego wielokulturowego pogranicza. Obecnie jest aktywnym członkiem i mentorem Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego „Reflektory” i współpracuje z Instytutem Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Jest także jednym z autorów pierwszego tomu serii „Dziedzictwo architektury Górnego Śląska 2. połowy XX wieku” wydanego w 2017 r. przez Bibliotekę Śląską i nagrodzonego przez Ministra Infrastruktury. Uczestniczy we wszystkich pracach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich IDA BŚ, wspierając Zespół swą wiedzą i doświadczeniem.

Spotkanie z cyklu „Dobra książka o architekturze”

W czwartek 28 listopada 2019 r. o godzinie 17.00, zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu „Dobra Książka o Architekturze”, w ramach którego zostanie zaprezentowana pozycja pt. „Czechosłowacka i polska architektura na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym” autorstwa Mariusza Makowskiego, historyka i Przemysława Czernka, historyka sztuki.

FOPA’19 (informacja patrona medialnego „Architektura&Biznes”)

Już niedługo odbędzie się Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych (FOPA) — unikalne wydarzenie towarzyszące kongresowi OPEN EYES ECONOMY SUMMIT w Krakowie, który odwiedza 2 500 osób. Zapraszamy do udziału w tych wyjątkowych spotkaniach, podczas których otwieramy drzwi najciekawszych krakowskich pracowni architektonicznych.

Pamięci nestorów

Pamięci nestorów-twórców śląskiej architektury, którzy odeszli – Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Reflektory” i Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. W tym roku pożegnaliśmy m.in. architektów: Mariana Zawiłę, Aleksandra Frantę, Stanisława Niemczyka i Andrzeja Musialika. Cześć ich pamięci!

Inauguracja cyklu „Dobra książka o architekturze” – spotkanie z Beate Störtkuhl

29 października 2019 r. zainaugurowaliśmy nasz nowy cykl „Dobra książka o architekturze”. Mieliśmy przyjemność gościć dr hab. Beate Störtkuhl, cenioną historyk sztuki badającą architekturę modernistyczną Śląska, związaną z Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa oraz Uniwersytetem Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu.

Wystawa poplenerowa i promocja książki – Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy 6 listopada (środa) 2019 r. o godz. 16:00 do Muzeum Śląska Cieszyńskiego gdzie odbędzie się wystawa poplenerowa i promocja książki pt. DĘBOWIEC- MAŁE CENTRUM ŚWIATA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO.

Zmarł wybitny architekt Andrzej Musialik

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 21 października 2019 r. zmarł wybitny architekt Andrzej Musialik. Urodził się 5 marca 1927 r. w Jędrzejowie. Studiował architekturę w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie oraz na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, którą ukończył w 1958 r. Następnie pracował w śląskich pracowniach projektowych, m.in. w gliwickim „Miastoprojekcie”, Gliwickim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego oraz Przedsiębiorstwie Projektowania i Wyposażania Obiektów Przemysłowych w Gliwicach.

Przemiany w architekturze Katowic – spacer

Już w najbliższą sobotę 26 października 2019 r. serdecznie zapraszamy na spacer architektoniczny, który poprowadzi dr Aneta Borowik z ramienia IDA BŚ w ramach partnerskiej współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.