Informacje dotyczące działalności Instytutu

W związku z sytuacją epidemiczną i decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury informujemy, że Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej przechodzi częściowo w tryb pracy zdalnej.