Gliwice na tle europejskich tendencji w architekturze

W ramach cyklu Architektoniczna Triada zapraszamy na dwa wykłady po hasłem „Gliwice na tle europejskich tendencji w architekturze – od modernizmu do postmodernizmu”. Celem prezentacji jest pokazanie wybranych elementów dziedzictwa architektonicznego miasta z okresu XX wieku i ich analiza w szerokim kontekście europejskim. Pierwsze spotkanie dedykowane jest modernistycznej architekturze I połowy XX wieku.

Długa historia Gliwic sięga średniowiecza i każdy z okresów rozwoju pozostawił w obrazie miasta do dzisiaj wyraźny ślad. Można studiować te ślady ograniczając się do skali miasta, analizować je ze względu na okres powstania i styl, konstrukcję, formę i detal. Dużo bardziej interesujące jest jednakże studiowanie ich genezy, w szerszym europejskim kontekście. Architektura to sztuka kształtowania przestrzeni i jak żadna inna dziedzina sztuki jest uwarunkowana społecznie, politycznie, ekonomicznie i ma wpływ na komfort życia. Jej rozwój generują rosnące możliwości techniczne, normatywy prawne, nowe teorie i koncepcje w dziedzinie filozofii i sztuki i polityki społecznej. Szczególnie wyraźne przeobrażenia w rozwoju architektury miały miejsce w przełomowych momentach historii, do których bez wątpienia należą rewolucja przemysłowa II połowy XVIII w., wojny światowe, rewolucja obyczajowa lat 60. XX w., najnowsza rewolucja technologiczna. Skutki tych przeobrażeń widoczne są również w architekturze Gliwic.

dr inż. arch. Justyna Swoszowska
Architektka, badaczka i historyczka architektury XX w., wykładowczyni akademicka. Współpracuje z Instytutem Dokumentacji Architektury. Zaangażowana w ochronę lokalnego dziedzictwa i partycypację społeczną. Współzałożycielka Stowarzyszenia Miasto Ogród Gliwice, działającego w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Prowadzi badania dotyczące architektury XX wieku oraz konserwacji zabytków. Współpracuje z miesięcznikiem Architektura Murator, do którego pisze krytyczne teksty na temat architektury najnowszej. Autorka publikacji z zakresu architektury współczesnej i ochrony dziedzictwa, m.in. „Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy byłym klasztorze Zakonu Bonifratrów w Pilchowicach – przykład ochrony dziedzictwa na terenie pogranicza”, „Sztuka przekształcania przestrzeni miejskiej – pomiędzy pięknem a funkcjonalnością”.

 

Część I wykładu odbyła się 25 listopada i jest dostępna do obejrzenia poniżej:

Część II wykładu odbyła się 16 grudnia 2021 r.:
https://youtu.be/duH-P_H3pPA