Biały Tel Awiw

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl wykładowy: „Architekt w podróży”, który zostało rozpoczęte wykładem dr inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego pt. „Biały Tel Awiw.

Tel Awiw narodził się w 1909 roku, stając się prędko metropolią młodego państwa Izrael, proklamowanego decyzją ONZ w 1948 roku. Jego geneza sięga jednak roku 1884, kiedy to w pruskich Katowicach na zebraniu delegatów Ruchu Miłośników Syjonu, powołany został żydowski ruch osadniczy na terenie ówczesnej Palestyny. W okresie międzywojennym i po II wojnie światowej ruch ten przybrał znaczący wymiar, a architektura białego modernizmu stała się jego najpełniejszym wyrazem. Obecnie na terenie miasta zachowało się ponad 4 tysiące budynków reprezentujących ten styl. Autorami wielu z nich byli młodzi absolwenci Bauhausu, którzy nierzadko pochodzili z dawnych ziem Rzeczpospolitej. W 2003 roku najbardziej wartościowe realizacje zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Na wykładzie przedstawiona zostanie geneza architektury i urbanistyki miasta wraz z jej najbardziej progresywnym okresem i Wystawami Lewantyńskimi z 1932, 1934 i 1936 roku, na których Polska miała swoje pawilony ekspozycyjne.

dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny
adiunkt w Katedrze Teorii Projektowania i Historii Architektury. Współautor i redaktor książek: Słynne wille Polski oraz Oblicza modernizmu w architekturze. Specjalizuje się w historii architektury współczesnej oraz ochronie dziedzictwa kultury najnowszej.

Wykład dostępny na kanale YouTube Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej
Link: https://youtu.be/yNrouZ4CFCU