Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku

Tytuł:

Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku

Wydawca: Biblioteka Śląska w Katowicach
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64210-49-5
Zamów  

„Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku” to pierwszy tom planowanej serii monograficznej realizowanej przez Bibliotekę Śląską. Tom ma charakter introdukcji, przygotowującej czytelnika – szczególnie młodego lub spoza regionu – do odbioru, zrozumienia oraz głębszej oceny historii i powojennej architektury Górnego Śląska.

Tytułowe „Reflektory” prezentują temat z perspektywy: historycznej, historii sztuki, architektury, socjologii i antropologii, tworząc interdyscyplinarny i wielowymiarowy obraz.

Tom „Reflektory. Dziedzictwo architektury Górnego Śląska 2 połowy XX wieku” ukazał
się w 2017 r. i otrzymał Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju (2018 r.).

 

Wydawca: Biblioteka Śląska w Katowicach
Redakcja naukowa: dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. znw. Iga Herok-Turska
Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, dr hab. Adam Dziuba
Projekt graficzny i skład: Krzysztofa Frankowska-Piechowicz
Opracowanie zdjęć: Krzysztofa Frankowska-Piechowicz, Dariusz Bieniek
Korekta: Paulina Bieniek
Tłumaczenie: SECO s.c., Katowice
Druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
© copyright by Biblioteka Śląska, Katowice 2017
ISBN: 978-83-64210-49-5