Kategoria: Działalność Popularyzatorska

1. Cykl „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety” – obejmuje realizację wystaw architektonicznych, map „Szlakiem Architekta”, katalogów, notacje filmowe „Portret architekta” oraz benefisy architektów- nestorów. Do chwili obecnej odbyły się 4 edycje projektu: arch. Henryk Buszko (2014), arch. Aleksander Franta (2015), arch. Jerzy Gottfried (2016), arch. Jurand Jarecki (2018).
Kolejne edycje cyklu – w przygotowaniu.
*
2. „Złota 10 Architektury Miast Metropolii Śląskiej” – cykl plebiscytów, wystaw i prezentacji będących formą promocji obiektów śląskiej architektury powojennej.
*
3. Plenery architektoniczno-historyczne – powrót do tradycji rysowania odręcznego, będącego domeną zawodu architekta. To także sposób na popularyzację małych miejscowości, np. – „Dębowiec – małe centrum świata Śląska Cieszyńskiego.”
*
4. Wystawiennictwo – wystawy i wernisaże w kraju i za granicą.

Finisaż wystawy „Dębowiec – małe centrum świata”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie od połowy stycznia 2020 r. była prezentowana wystawa prac z Pleneru historyczno-architektonicznego pt.: „Dębowiec małe centrum świata Śląska Cieszyńskiego”. Obrazy, rysunki, akwarele uznanych śląskich architektów prezentowane są już od dłuższego czasu w całym województwie.

Fotoreportaż z 2. Pleneru Architektoniczno-Historycznego

Prezentujemy fotoreportaż z 2. Pleneru Architektoniczno-Historycznego w Górkach Wielkich (14-15 września 2019), który został zorganizowany przez Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Fundację im. Zofii Kossak.

„W Górkach Wielkich – u Kossaków”

Drugi Plener Architektoniczno-Historyczny organizowany przez Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Fundację im. Zofii Kossak odbędzie się 14–15 września 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich koło Skoczowa, w gminie Brenna na Śląsku Cieszyńskim.

Światowe Dni Architektury

Już w poniedziałek 1 lipca 2019 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Architektury promocja książki pt. „Czechosłowacka i polska architektura na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym”, której współautorem jest Przemysław Czernek z naszego Instytutu.

Architektoniczna Triada III

22 maja 2019 r. odbyło się spotkanie poświęcone jednemu z najciekawszych zespołów zabudowy jednorodzinnej w regionie. Była to trzecia z prelekcji organizowanych przez Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w ramach „Architektonicznej Triady” – cyklu trzech wykładów o architekturze – profesorskiego, studenckiego i gościnnego.

Architektoniczna Triada II

25 kwietnia 2019 r. odbył się wykład pt. „Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak”. Była to druga prelekcja w ramach cyklu „Architektoniczna Triada” – trzech wykładów o architekturze – profesorskiego, studenckiego i gościnnego.

Architektoniczna Triada I

21 marca 2019 r. odbył się wykład prof. Ewy Chojeckiej pt. „Fenomen postmodernistycznych kościołów ewangelickich na Górnym Śląsku”. Była to pierwsza z prelekcji organizowanych przez Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w ramach „Architektonicznej Triady” – cyklu trzech wykładów o architekturze – profesorskiego, studenckiego i gościnnego.