Kategoria: Działalność Badawcza

1. Seria wydawnicza „Reflektory”, poświęcona twórcom powojennej architektury. Pierwszy tom serii pt. „Reflektory. Dziedzictwo architektury Górnego Śląska 2 połowy XX wieku” ukazał się w 2017 r. i otrzymał Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju (2019 r.) za publikację w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
*
2. Granty i projekty badawcze: udział w polsko-niemieckim projekcie badawczym poświęconym architektonicznemu dziedzictwu rodu Ballestremów.
*
3. „Architektoniczna Triada” – cykliczne wykłady (profesorski, studencki, gościnny) dotyczące architektury Śląska i jej twórców.
*
4. Udział w sesjach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju

Ten rok nie mógł zacząć się lepiej! Zostaliśmy laureatami Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje krajowe w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.