Żydowski dom przedpogrzebowy Maxa Fleischera w Gliwicach

30 marca o godz. 17:00 w ramach cyklu „Architektoniczna Triada” odbędzie się trzeci i już ostatni wykład pt. „Żydowski dom przedpogrzebowy Maxa Fleischera w Gliwicach – historia obiektu i jego nowe życie”.
 
Autorkami wykładu będą Karolina Jakoweńko oraz Magdalena Żmudzińska-Nowak
 
Dom przedpogrzebowy przy nowym cmentarzu żydowskim w Gliwicach to obiekt szeroko znany jako Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Budowla zaprojektowana została na początku XX wieku przez wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera, a jej uroczystego otwarcia dokonano 15 listopada 1903 roku Z wybuchem II światowej wojny dom przedpogrzebowy zaanektowano na potrzeby wojska i zamieniono w magazyn, a po zakończeniu wojny cmentarz i dom użytkowała działająca w Gliwicach gmina żydowska. Z biegiem czasu jednak obiekt zaczął popadać w ruinę.
Dzięki licznym inicjatywom i działaniom, udało się pogłębić wiedzę na temat tej zabytkowej budowli, a także wpisać ją do rejestru zabytków województwa śląskiego. W 2007 roku gmina żydowska przekazała budynek Miastu Gliwice, które w 2012 roku rozpoczęło jego renowację i adaptację na potrzeby oddziału Muzeum w Gliwicach. Nadano mu nazwę Dom Pamięci Żydów Górnośląskich i otwarto w 2016 roku.
 
Dzieje domu przedpogrzebowego, sylwetkę jego twórcy – wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera oraz zawiłą i fascynującą historię poszukiwań, odkryć i działań społecznych skupionych wokół tego obiektu – zanim on zaczął pełnić obecną funkcję – przybliży Magdalena Żmudzinka-Nowak.
 
Natomiast Karolina Jakoweńko opowie o działalności Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, obejmującego badania i upamiętnianie dziejów Żydów na terenie Górnego Śląska od średniowiecza do współczesności. W muzeum mieści się unikatowa na skalę kraju wystawa „Żydzi na Górnym Śląsku”, która w nowoczesny sposób opowiada o złożoności losów Żydów z terenów dawnych niemieckich miast.
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest otwarty dla wszystkich, którzy poszukują przyjaznej przestrzeni do wymiany myśli, nieskrępowanej dyskusji oraz mądrego sposobu spędzania wolnego czasu. Odbywa się w nim wiele spotkań pielęgnujących pamięć o przeszłości.
 
Zapraszamy na spotkanie o tym unikatowym zabytku i nowoczesnym muzeum.
 
Karolina Jakoweńko – kulturoznawczyni, absolwentka studiów „Żydowski świat” (UJ), przewodniczka, prezes fundacji Brama Cukermana, kierowniczka Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, oddziału Muzeum w Gliwicach. Koordynuje i animuje projekty na styku kultury i historii. Współautorka książki „Pamięć pogranicza. Opowieści o żydowskim życiu i Zagładzie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim”. Za swoją działalność na polu ochrony dziedzictwa i pamięci o społeczności żydowskiej została uhonorowana nagrodami:
  •  Nagroda im. Marii i Łukasza Hirszowiczów przy Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie
  • „Chroniąc pamięć” przyznawanej przez MKDiN oraz Ambasadę Izraela
  • Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas
  • Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
  • Nagroda Specjalna POLIN 2022
prof. dr hab. inż arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak – kierownik Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury, Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, kierownik Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.
Profesor, naukowiec i nauczyciel akademicki w zakresie problematyki dziedzictwa kulturowego, konserwacji, adaptacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych, teorii architektury i urbanistyki. Inicjatorka szeregu projektów z zakresu badań i ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in.: „San Pietro Infine – the Place and Memory” (2019), ”Lazio-Tuscany-Silesia: Heritage Sites in Conservation Perspective” (2020), „Lazio Paper Mills” (2021), i wielu innych. Autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym monografii: „Local Architecture Heritage in the Integrated Approach: reseach-protection-education” (2019), „Miejsce: Tożsamość i Zmiana”(2010). Redaktor naukowy dziesięciu książek, m.in.: „Tadeusz Barucki – Architekt, Podróżnik, Badacz” (2022), „Reflektory Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku”(2018).
 
Prosimy o potwierdzenie obecności
zapisy: 785710210 (także SMSem), ida@bs.katowice.pl
 
Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12
Katowice
 
Wstęp wolny!
Zapraszamy!