„Portrety filmowe architektów Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku. Kolekcja.”

Projekt przedstawia sylwetki architektów: Stanisława Niemczyka, Marka i Ewy Dziekońskich, Jerzego Witeczka, Janusza i Bożeny Włodarczyków – przedstawicieli powojennej architektury na Górnym Śląsku oraz arch. Tadeusza Baruckiego – historyka sztuki i dokumentalisty, prezentującego osiągnięcia światowej architektury tego okresu.

W projekcie istotne jest nie tylko zaprezentowanie dziedzictwa architektonicznego powstałego po 1945 roku i zachowanej dokumentacji projektowej lecz także, a może przede wszystkim – ukazanie sylwetek jej twórców, ich złożonych życiorysów i osobowości. Realizowana przez nas kolekcja portretów filmowych wpisuje się w działalność dokumentacyjną, archiwizacyjną, badawczą i popularyzatorską Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.

Uzyskany i opracowany materiał dokumentacyjny zostanie zaprezentowany w formie notacji filmowych, pozwalających na zachowanie pełnego obiektywizmu postaci, ich wypowiedzi a także nadaje notacjom wartość materiału źródłowego. Obejmuje on wspomnienia autorów z czasów dzieciństwa, młodości, okresu II wojny światowej i okupacji, czasów powojennych oraz prezentuje utrwalone na taśmie prywatne archiwalia: fotografie, dokumenty, pamiątki itp.

Profesjonalne nagrania filmowe staną się zatem atrakcyjnym materiałem dokumentacyjnym, badawczym i edukacyjnym zarówno dla naukowców, studentów jak i entuzjastów architektury powojennej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.