Tadeusz Barucki. Architekt-podróżnik-badacz

Tytuł:

Tadeusz Barucki
Architekt-podróżnik-badacz

Wydawca: Biblioteka Śląska w Katowicach
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67152-05-1
Zamów  

Tadeusz Barucki (1922 r.) – architekt, podróżnik i badacz o niespożytej potrzebie poznawania świata architektury i dokumentowania go. Jego książki, artykuły i wykłady stworzyły unikatową skarbnicę wiadomości. W czasach, kiedy podróżowanie było atrakcją dostępną nielicznym, zarówno w Polsce, jak i w krajach ówczesnego bloku wschodniego, opowieści Tadeusza Baruckiego stanowiły jedyną okazję do kontaktu z nieznanym światem, zaś dla studentów i architektów na wszystkich kontynentach – rzetelnym źródłem wiadomości o Polsce i naszej części Europy.

Odwiedził, poznał i utrwalił na fotografiach najwspanialsze budowle świata – historyczne i współczesne. W spotkaniach i rozmowach z największymi architektami światowymi i polskimi poszukiwał definicji architektury. Zebrał setki wypowiedzi i rękopisów. Stworzył z nich swoistą summę architektury współczesnej, która z pewnością zainspiruje jeszcze wiele pokoleń.

Książka niniejsza jest próbą ukazania ogromu dorobku Tadeusza Baruckiego, a zarazem jest prezentem dla Jubilata z okazji jego setnych urodzin.

 

Wydawca: Biblioteka Śląska w Katowicach
Konsultacje merytoryczne: Edyta Barucka, Tadeusz Barucki
Projekt i opracowanie graficzne książki: Julia Giżewska
Redakcja techniczna, skład: Grzegorz Bociek
Redakcja językowa, korekta: Marek Szulc, Natalia Klimczyk
Tłumaczenie streszczenia: Edyta Barucka
Redakcja tłumaczenia: Krzysztof Z. Cieszkowski
© copyright by Biblioteka Śląska, Katowice 2022
ISBN: 978-83-67152-05-1