Stanisław Kwaśniewicz. Architekt

Tytuł:

Stanisław Kwaśniewicz. Architekt

Wydawca: Biblioteka Śląska w Katowicach
Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-67152-24-2
Zamów  

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, dotyczy jednego z najważniejszych architektów późnego modernizmu działających na terenie Górnego Śląska, jakim był Stanisław Kwaśniewicz. Na jego dorobek twórczy składa się ogromna liczba realizacji o różnych funkcjach i różnych stopniach złożoności – od ikonicznych obiektów użyteczności publicznej – jak między innymi katowicki Separator, kino Kosmos, budynek Śląskiego Instytutu Naukowego, Biblioteki Śląskiej, przez oświatowe, mieszkaniowe po budowle sakralne. Zawsze jednak, niezależnie od skali budynku, znakomity warsztat projektowy Kwaśniewicza widoczny jest w dbałości zarówno o całość założenia, jak i najdrobniejszy jego szczegół.

Monografia niniejsza ma charakter unikatowy, gdyż prezentuje niepublikowane nigdzie wcześniej zestawienie wszystkich dzieł i realizacji Stanisława Kwaśniewicza. Autorka – architekt Małgorzata Malanowicz – była wieloletnią współpracowniczką Stanisława Kwaśniewicza w katowickim Miastoprojekcie, dlatego też jej perspektywa badawcza wzbogacona została o spojrzenie bardzo osobiste. Zręcznie buduje sylwetkę twórcy i człowieka, ukazując postać kompletną – z jego pracą zawodową, aktywnością w stowarzyszeniach twórczych, życiem osobistym i zainteresowaniami, wśród których na pierwszym miejscu zawsze jest architektura, będącą zarówno jego profesją, jak i pasją.

 

Recenzenci: dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan ,prof. Politechniki Opolskiej,
dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner, prof. Politechniki Śląskiej
Redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak
Redakcja językowa: Sara Nowicka
Redakcja techniczna, skład: Grzegorz Bociek
Korekta: Marta Furmanik
Kwerenda: Przemysław Czernek, Małgorzata Malanowicz
Rysunki: Jakub Bródka, Małgorzata Malanowicz
Obróbka graficzna rysunków archiwalnych: Małgorzata Malanowicz i Marek Pęczak
Wydawca: Biblioteka Śląska w Katowicach

© copyright by Biblioteka Śląska, Katowice 2023
ISBN: 978-83-67152-24-2