Dębowiec. Małe centrum świata Śląska Cieszyńskiego.

Tytuł:

Dębowiec. Małe centrum świata Śląska Cieszyńskiego.

Wydawca: Biblioteka Śląska w Katowicach
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75933-87-1
Zamów  

 

Książka poplenerowa, będąca zapisem malarskim i rysunkowym małej miejscowości Dębowiec odkrytej przez uczestników pleneru historyczno-architektonicznego. Wzbogacona wykładem historycznym i architektonicznym, esejem rodowitego mieszkańca wsi oraz kalendarium historycznym, daje atrakcyjny i spójny portret miejscowości, wydobywając jej wartości krajobrazowe, architektoniczne i historyczne. Projekt artystyczno-badawczy zespołu Reflektory.