Odznaczenie dla Prof. Ewy Chojeckiej

Niezwykle miło nam poinformować, że Prof. dr hab. Ewa Chojecka została w dniu 6 marca 2020 r. w Berlinie odznaczona Krzyżem Zasługi z Wstęgą przyznanym Jej przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka Waltera Steinmeiera, na wniosek Ministra Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec prof. Moniki Grütters. Odznaczenie to, obok  osobistości  niemieckich  środowisk nauki i kultury, przyznane zostało  przedstawicielom zagranicznym – oprócz prof. Ewy Chojeckiej paniom: Laurie Stein (Lincolnshire, Illinois, USA)  i Marii Gazzetti (Rzym, Włochy).

W uzasadnieniu przyznania orderu podkreślono dorobek naukowo-badawczy prof. Ewy Chojeckiej dotyczący niemieckiego, polskiego i czeskiego dziedzictwa kulturowego Regionu  Górnośląskiego, z uwzględnieniem różnorodnych form kultury żydowskiej, zaangażowanie w ochronę dziedzictwa Wielkiej Industrii widzianej i odbieranej ponad narodowymi i ideologicznymi podziałami oraz aktywną działalność jako współzałożycielki Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Prof. Ewa Chojecka do dziś jest uznanym naukowcem i autorytetem na arenie międzynarodowej.

W imieniu Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej oraz Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego „Reflektory” składamy Pani Profesor SERDECZNE GRATULACJE.

Jednocześnie, z dumą podkreślamy, że Pani Profesor Ewa Chojecka, założycielka i wieloletni kierownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, jako pierwsza podjęła szeroki zakres prac badawczych na temat historii sztuki Górnego Śląska i jego wielokulturowego pogranicza. Obecnie jest aktywnym członkiem i mentorem Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego „Reflektory” i współpracuje z Instytutem Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Jest także jednym z autorów pierwszego tomu serii „Dziedzictwo architektury Górnego Śląska 2. połowy XX wieku” wydanego w 2017 r. przez Bibliotekę Śląską i nagrodzonego przez Ministra Infrastruktury. Uczestniczy we wszystkich pracach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich IDA BŚ, wspierając Zespół swą wiedzą i doświadczeniem.