Spotkanie z cyklu „Dobra książka o architekturze”

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu „Dobra Książka o Architekturze”, w ramach którego zostanie zaprezentowana pozycja pt. „Czechosłowacka i polska architektura na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym” autorstwa Mariusza Makowskiego, historyka i Przemysława Czernka, historyka sztuki. W spotkaniu z p. Przemysławem Czernkiem, badaczem i popularyzatorem dziedzictwa architektonicznego Śląska Cieszyńskiego udział weźmie również czeski wydawca książki – p. Irena Cicha z wydawnictwa Ducatus Teschinensis. Spotkanie poprowadzą prof. Ewa Chojecka oraz dr hab. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. PŚ.

Przemysław Andrzej Czernek – absolwent historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Pracownik Instytutu Dokumentacji Architektury w Katowicach i członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Reflektory”. Doktorant Studium Doktoranckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na kierunku historia sztuki. Wiceprezes Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego (2016-2018). Kurator pomocniczy retrospektywnej wystawy Juranda Jareckiego. Wykładowca projektu Ministerstwa Kultury i Sztuki „Patriotyzm Jutra”, dotyczącego Stanicy Harcerskiej w Górkach Wielkich. Autor licznych opracowań dotyczących dwudziestowiecznej architektury modernistycznej regionu Śląska Cieszyńskiego, m.in. współautor książki „Czechosłowacka i polska architektura na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym”.