Pamięci nestorów

Pamięci nestorów-twórców śląskiej architektury, którzy odeszli – Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Reflektory” i Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. W tym roku pożegnaliśmy m.in. architektów: Mariana Zawiłę, Aleksandra Frantę, Stanisława Niemczyka i Andrzeja Musialika. Cześć ich pamięci!