Zmarł wybitny architekt Andrzej Musialik

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 21 października 2019 r. zmarł wybitny architekt Andrzej Musialik. Urodził się 5 marca 1927 r. w Jędrzejowie. Studiował architekturę w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie oraz na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, którą ukończył w 1958 r. Następnie pracował w śląskich pracowniach projektowych, m.in. w gliwickim „Miastoprojekcie”, Gliwickim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego oraz Przedsiębiorstwie Projektowania i Wyposażania Obiektów Przemysłowych w Gliwicach. Pod koniec lat 70. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie był zatrudniony w pracowni „aa&p. Assiociated Architects&Planners” w Los Angeles kierowanej przez architekta Jerzego L. Pujdaka, współprojektując interesujące budynki użytkowo-handlowe. Zaprojektował wiele znaczących budowli m.in. dworzec kolejowy Tychy Zachodnie, jednak za swoje największe osiągnięcie uważał znakomitą Palmiarnię w Gliwicach o konstrukcji w formie stalowej przestrzennej kratownicy. Był również autorem opracowań z zakresu architektury, m.in. książki pt. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w przemyśle z 1974 r. Cześć Jego pamięci!

Wybrane projekty i realizacje: palmiarnia w Gliwicach (proj. 1974-1980, real. od 1980), zespoły garażowe na osiedlu C w Tychach (real. 1957-1960), przystanek kolejowy Tychy Zachodnie (real. 1959), seria budynków mieszkalnych prefabrykowanych z wielkiej płyty (1959-1962, z T. Martenowskim, I.Brzoskowską), budynek mieszkalny z klubem w Rybniku (1961-1963, z mieszkaniami dwupoziomowymi w ciągu galeriowo-korytarzowym, Klub Książki i Prasy), budynek biurowo-mieszkalny z ambulatorium dla Z.G.O.Z. przy ul. 3 Maja i Kobylińskiego w Zabrzu (1961), szkoła specjalna w Gliwicach (1962), bar szybkiej obsługi ze sklepem garmażeryjnym w Zabrzu (1966), Fabryka Okuć Budowlanych w Chorzowie (1967-1968), Zakład produkcji pocztówek „Fototechnika” w Chorzowie (1969-1970), Zakłady odzieżowe w Bytomiu (1970-1971), Zakład Produkcji Płyt Cienkościennych Hiperbolicznych w Bytomiu (1971-1973), Zakład Doświadczalny Optyki i Mechaniki Precyzyjnej dla Politechniki Śląskiej przy ul. Bałtyckiej w Gliwicach z halą technologiczną (proj. 1968-1969, real. 1972), Wydział Architektury Politechniki Śląskiej (proj. 1968, konsultacja T. Todorowicz-Todorowski), Laboratorium Budownictwa Politechniki Śląskiej (proj. 1968-1969, real. 1970-1973, projekt wstępny: konsultacja T. Todorowicz-Todorowski, projekt realizacyjny: współpraca Z. Sulimowskiej), Baza magazynowa ZBM w Gliwicach (1975), dom towarowy „The Brodway” w Mesa, Arizona (proj. 1978, real. 1980), Centrum finansowe „Hollywood Safa” w Los Angeles (ok. 1980, współprojektant), dom towarowy „The Weinstock” w Sacramento, California (proj. 1978, real. 1980).